Tromsbanen kommer

Tomsbanen

Jernbane Nord AS

Bakgrunn

Jernbane Nord As ble registrert i januar 2022.

¨

Du finner oppdatert info om selskapet på denne linken

«Jernbane Nord AS» er et ideelt selskap som skal arbeide med å optimalisere mulighetene for jernbanebygging i nord. Selskapet vil ha ansatte med høy jernbanefaglig kompetanse, og skal gi arbeidet med banene en tydelig juridisk og organisatorisk plattform, på vegne av innbyggerne og næringslivet i Nord-Norge.

Jernbane skal være ryggraden i et transportsystem, som også inkluderer oppgraderte tilførselsveier, utslippsfrie lastebiler og hurtiggående, utslippsfrie båter. Dette vil være avgjørende for Norges samfunnsøkomi og vårt velferdssamfunn i en postfossil framtid.