Tromsbanen kommer

Nord Norgebanen

Bilder fra første mai markering i Tromsø 2023

Det var overraskende stort oppmøte under parolene "Nord-Norgebanen". Hele tre paroler støttet kravet om å bygge Nord-Norgebanene nå. Deltakere under parolene som markerte støtte til bygging av Nord-Norgebanen utgjorde den nest største gruppen, bare slått av LO og fagbevegelsens paroler.