Tromsbanen kommer

Tostasjon

Ansvarlig

Frits N. Jensen

Denne hjemmesiden er et forsøk på å samle en del informasjon som kan ha betydning for arbeidet med å realisere Tromsbanen. Inntil videre står jeg alene ansvarlig for innholdet, som jeg har sakset fra aviser og andre kilder. Hjemmesiden er ledd i et prosjekt som er tenkt å ha en tidsramme på fire år.

Mitt navn er Frits N. Jensen. Etter endt utdanning jobbet jeg mange år i Det sjømillitære fiskerioppsyn (nå Kystvakta) som offiser og skipssjef.

Deretter flere år som fiskerirådgiver, deriblandt fem år i Øst Afrika, og konsulent i et nord norsk konsulentfirma - hvor oppgavene hovedsaklig var konsekvensutreninger i forbindelse med åpning av nye oljefelt og kystsoneplanlegging.

Som leder for et lokalt politisk parti tok jeg i 1990 initiativet til å starte en tverrpolitisk kampanje, "Polarorskningskampanjen", for flytting av Norsk Polarinstitutt (NP) fra Bærum til Tromsø. I den forbindelse fikk jeg god kontakt med polarforkningsmiljøet på Universitetet i Tromsø (UiT).

Landsdelsutvalget bidro både økonomisk og med sin kompetanse i den første fasen av kampanjen, men etter hver tok UiT over det økonomiske ansvaret og bidro sterkt til at NP og FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, ble etablert i Tromsø. Jeg jobbet som adm. leder på et forskningssenter på UiT i 11 år før jeg gikk av med pensjon. Kampanjen førte også til at jeg fikk med meg en fireårsperiode som fylkespolitiker.

Kontakt oss

Enn så lenge har jeg ikke opprettet blogg, og er heller ikke tilgjengelig på sosiale medier av kapasitetshensyn. En mulighet er å kontakte (ekstern link) "Tromsbanen: et lite stykke Nord-Norgebane" eller sende ei melding til meg på vedlagte form.